Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedsel in contact te komen.

Verordening 10/2011 van de Europese Unie (EU), de strengste en belangrijkste wet op plastic producten van voedingskwaliteit, heeft extreem strikte en uitgebreide vereisten voor de norm van de limiet voor zware metalen voor producten die in contact komen met voedsel, en is de windindicator van internationale voedselcontact materiaal veiligheid risicobeheersing.

food contact plastic

Nieuwe EU-verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met voedsel in contact te komen, werd in 2011 gepubliceerd
15 jan. Deze nieuwe verordening treedt in werking op 1 mei 2011. Zij trekt Richtlijn 2002/72/EG van de Commissie in. Er zijn meerdere
overgangsbepalingen en zijn samengevat in tabel 1.

tafel 1

Overgangsbepalingen

Tot 31 december 2012  

Het kan ermee instemmen het volgende op de markt te brengen:

- de materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen die rechtmatig in de handel zijn gebracht

FCM ondersteunende documenten overgangsbepalingen

vóór 1 mei 2011 

Bewijsstukken zijn gebaseerd op de basisregels voor algemene migratie en specifieke migratietests zoals uiteengezet in de bijlage bij Richtlijn 82/711/EEG

Van 1 januari 2013 tot 31 december 2015

Bewijsstukken voor materialen, voorwerpen en stoffen die in de handel worden gebracht, kunnen gebaseerd zijn op ofwel de nieuwe migratieregels vermeld in Verordening (EU) nr. 10/2011 ofwel de regels uiteengezet in de bijlage bij Richtlijn 82/711/EEG

Vanaf 1 januari 2016

Bewijsstukken zijn gebaseerd op de regels voor migratietests zoals uiteengezet in Verordening (EU) nr. 10/2011

Opmerking: 1. Inhoud van het ondersteuningsdocument verwijst naar Tabel 2, D

tafel 2

A. Toepassingsgebied.

1. Materiaal en voorwerpen en delen daarvan uitsluitend bestaande uit kunststof

2. Kunststof meerlagige materialen en voorwerpen die door middel van lijm of op andere wijze bij elkaar worden gehouden

3. Materialen en voorwerpen bedoeld in punt 1 & 2 die bedrukt en/of bedekt zijn met een coating

4. Plastic lagen of plastic coatings, die pakkingen vormen in doppen en sluitingen, die samen met die doppen en sluiting een set van twee of meer lagen van verschillende soorten materialen vormen

5. Kunststoflagen in meerlagige materialen en artikelen uit meerdere materialen

B. Vrijstelling

1. Ionenuitwisselingshars

2. Rubber

3. Siliconen

C. Stoffen achter functionele barrière en nanodeeltjes

Stoffen achter een functionele barrière

1. Mag worden vervaardigd met stoffen die niet op de EU-lijst staan

2. Moet voldoen aan de beperking voor vinylchloridemonomeer bijlage I (SML: niet gedetecteerd, 1 mg/kg in eindproduct)

3. Niet-toegelaten stoffen mogen tot maximaal 0,01 mg/kg in levensmiddelen worden gebruikt

4. Behoort niet tot stoffen die mutageen, kankerverwekkend of reproductietoxisch zijn zonder voorafgaande toestemming

5. Zal niet tot nanovorm behoren

Nanodeeltjes::

1. Moet van geval tot geval worden beoordeeld met betrekking tot hun risico totdat er meer informatie bekend is

2. Stoffen in nanovorm mogen alleen worden gebruikt indien uitdrukkelijk toegestaan ​​en vermeld in bijlage I

D. Ondersteunende documenten

1. bevat de voorwaarden en resultaten van testen, berekeningen, modellering, andere analyses en bewijsmateriaal over de veiligheid of redeneringen die de naleving aantonen

2. wordt op verzoek door de exploitant van het bedrijf aan de nationale bevoegde autoriteiten ter beschikking gesteld

E. Algemene migratie en specifieke migratielimiet

1. Algemene migratie

- 10mg/dm² 10

- 60 mg/kg 60

2. Specifieke migratie (raadpleeg de Unielijst van bijlage I – Wanneer er geen specifieke migratielimiet is of andere beperkingen zijn voorzien, is een algemene specifieke migratielimiet van 60 mg/kg van toepassing)

Vakbondslijst

Bijlage I –Monomeer en additief

BIJLAGE I Bevat

1. Monomeren of andere uitgangsstoffen

2. Additieven exclusief kleurstoffen

3. Hulpmiddelen bij de productie van polymeren, exclusief oplosmiddelen

4. Macromoleculen verkregen uit microbiële fermentatie

5. 885 toegelaten stof

Bijlage II – Algemene beperking van materialen en voorwerpen

Specifieke migratie van zware metalen (mg/kg voedsel of levensmiddelsimulant)

1. Barium (钡) =1

2. Kobalt (钴) = 0,05

3. Koper (铜) = 5

4. IJzer (铁) = 48

5. Lithium (锂) = 0,6

6. Mangaan (锰) = 0,6

7. Zink (锌)= 25

Specifieke migratie van primaire aromatische amines (som), detectielimiet 0,01 mg stof per kg voedingsmiddel of voedingsstimulans

Bijlage III-Voedselsimulanten

10% ethanol 

Opmerking: in sommige gevallen kan gedistilleerd water worden gekozen

Voedselsimulant A

voedsel met hydrofiel karakter

3% azijnzuur

Voedselsimulant B

zuur voedsel

20% ethanol 

Voedselsimulant C

voedsel tot 20% alcoholgehalte

50% ethanol 

Voedselsimulant D1

voedsel met > 20% alcoholgehalte

melkproduct

voedsel met olie in water

Plantaardige olie 

Voedselsimulant D2

voedsel heeft een lipofiel karakter, vrije vetten

Poly(2,6-difenyl-p-fenyleenoxide), deeltjesgrootte 60-80 mesh, poriegrootte 200 nm

Voedselsimulant E

droog voedsel

Bijlage IV- Verklaring van overeenstemming (DOC)

1. wordt afgegeven door de exploitant van het bedrijf en bevat de informatie zoals in BIJLAGE IV3

2. in de andere handelsstadia dan de kleinhandelsstadia is DOC beschikbaar voor materialen en voorwerpen van kunststof, producten uit de tussenstadia van hun vervaardiging en voor de stoffen die voor de vervaardiging bestemd zijn

3. Moet een gemakkelijke identificatie mogelijk maken van de materialen, voorwerpen of producten uit de tussenstadia van de fabricage of de stoffen waarvoor het is afgegeven

4. – De samenstelling is bekend bij de fabrikant van de stof en wordt op verzoek ter beschikking gesteld aan de bevoegde autoriteiten

Bijlage V - Testconditie

OM1 10d bij 20°C 20

Elk contact met voedsel in bevroren en gekoelde toestand

OM2 10d bij 40°C

Elke langdurige opslag bij kamertemperatuur of lager, inclusief verwarming tot 70 ° C gedurende maximaal 2 uur, of verwarming tot 100 ° C gedurende maximaal 15 minuten

OM3 2 uur bij 70° C 

Alle contactomstandigheden die verwarming tot 70° C gedurende maximaal 2 uur of tot 100° C gedurende maximaal 15 minuten omvatten, die niet worden gevolgd door langdurige opslag in kamer- of gekoelde temperatuur.

OM4 1 uur bij 100° C 

Toepassingen bij hoge temperaturen voor alle voedingsstimulerende middelen bij temperaturen tot 100° C

OM5 2 uur bij 100° C of bij reflux/alternatief 1 uur bij 121° C 

Toepassing bij hoge temperaturen tot 121° C

OM6 4 uur bij 100°C of bij reflux

Alle voedselcontactcondities met voedselstimulerende middelen A, B of C, bij een temperatuur hoger dan 40° C

Opmerking: het vertegenwoordigt de slechtste omstandigheden voor alle voedselsimulanten die in contact komen met polyolefinen

OM7 2 uur bij 175 ° C

Toepassingen bij hoge temperaturen met vet voedsel dat de voorwaarden van OM5 . overschrijdt

Opmerking: Indien het technisch NIET haalbaar is om OM7 uit te voeren met levensmiddelsimulant D2 kan de test worden vervangen door test OM 8 of OM9

OM8 Voedselsimulant E gedurende 2 uur bij 175 ° C en voedselsimulant D2 gedurende 2 uur bij 100 ° C

Alleen toepassingen bij hoge temperaturen

Opmerking: Wanneer het technisch NIET haalbaar is om OM7 uit te voeren met levensmiddelsimulant D2

OM9 Voedselsimulant E gedurende 2 uur bij 175 ° C en voedselsimulant D2 gedurende 10 dagen bij 40 ° C

Toepassingen bij hoge temperaturen, waaronder langdurige opslag bij kamertemperatuur

Opmerking: Wanneer het technisch NIET haalbaar is om OM7 uit te voeren met levensmiddelsimulant D2

 

Intrekking van EU-richtlijn

1. 80/766/EEG, Richtlijn van de Commissie analysemethode voor de officiële controle van het vinylchloridemonomeergehalte bij materieel contact met voedsel

2. 81/432/EEG, Richtlijn van de Commissie analysemethode voor de officiële controle van het vrijkomen van vinylchloride door materiaal en voorwerpen in levensmiddelen

3. 2002/72/EG, Richtlijn van de Commissie betreffende materialen en voorwerpen van kunststof voor levensmiddelen

 

 


Posttijd: 19 okt-2021